Event registration invitation

Please enter information in the form below to send invitation to your friends to invite them to register for the event Modelowanie Procesów Biznesowych jako analiza systemowa organizacji z użyciem notacji BPMN