Event registration invitation

Please enter information in the form below to send invitation to your friends to invite them to register for the event Dokumentowanie wymagań i zarządzanie nimi: Model motywacji biznesowej, Przypadki Użycia i Wymagania w SysML