Event registration invitation

Please enter information in the form below to send invitation to your friends to invite them to register for the event Visual-Paradigm - praca z narzędziami CASE, modelowanie i dokumentowanie projektów systemów zgodnie z zasadami MDA/MBSE