Warszawa, 28.05.2018 r.

 

 

Klauzula informacyjna klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest eduFuturo Karolina Murawska, ul. Cybernetyki 4a lok. 174 Warszawa.

Wiodącym przedmiotem działalności gospodarczej są Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane. 

Celem zbierania danych jest:

  •  wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub
  •  podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio.
  •  gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych: ul. Cybernetyki 4a lok. 174 Warszawa, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W placówce przy ul. Cybernetyki 4a lok. 174 w Warszawie istnieje monitoring wizyjny, wizerunek Pani/Pana przetwarzany jest przez okres 3 tygodni.  

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze  lub jej wykonania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/ Panu informacji o ofercie lub wykonanie umowy zamówionej usługi.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  

Zadzwoń lub napisz do nas

Dane adresowe

ul. Cybernetyki 4A lok. 174
02-677 Warszawa

 

Dane identyfikacyjne

NIP: 797-192-56-61
REGON: 145926883

Śledź nas na